Technologie 4e klas projecten

Projecten voor de vierde klas

Dit zijn er vier. Voorhet eerste project krijg je 16 uur en voor de volgende 32 uur om het te maken. Goed te weten voor de planning. Je werkt dus ongeveer 8 weken aan een project. Let er op dit jaar werk je alleen aan opdrachten die voor de eigen sector zijn. Je wisselt dus niet meer.

De sector Techniek werkt aan de a-opdrachten
De sector Economie werkt aan de b-opdrachten
De sector Zorg en Welzijn werkt aan de c-opdrachten

Projecten

ict-2

 

Jullie beroepenmarkt
Jullie beroepenmarkt – Werken met ICT 2 doorloop je aan het begin van het tweede projectjaar.
In dit project ga je dieper in op de programma's van Microsoft Office. Daarnaast leren leerlingen Techniek werken met het programma Solid Works.

boslust

 

Hotel Boslust
Vanaf dit project - Werken in de horeca werk je steeds zelfstandiger. Je kiest dit project of Activas Woonzorg. Je maakt opdrachten voor een van de drie clusters. In dit project kijkt de docent nog mee. Jij zelf moet de volgorde in de opdrachten bepalen. En samenwerken met andere leerlingen. Je maakt kennis met een hotel.

de dis

 

De Dis voedselproducent
In dit project - Werken in de voedselindustrie, maak je opdrachten voor een van de drie clusters. De docent kijkt mee. Jij zelf moet de volgorde in de opdrachten bepalen. En samenwerken met andere leerlingen.
Welke beroepen zijn er voor jouw cluster in de voedselindustrie?

bornia

 

Revalidatiecentrum Bornia
In dit laatste bedrijfsproject voor je examen – Werken in de revalidatie kies je weer een ander cluster of je maakt de opdrachten voor het zelfde cluster als in het vorige project. Je maakt kennis met een instelling die mensen met een handicap helpt bij het omgaan met die handicap. Vanuit het werkoverleg bepalen jij samen met de medeleerlingen hoe je dit aanpakt, de uitwerking doe je zelfstandig