Revalidatiecentrum Bornia


Sluit even een koptelefoon aan en luister naar de uitleg, lees deze bladzijde en ga naar taak 1

Inleiding bij project Revalidatiecentrum Bornia

Werken in de revalidatie Dit project gaat over een dienstverlenende instelling, Revalidatiecentrum Bornia. Dit is een instelling die zich richt op ondersteuning, begeleiding en genezing van lichamelijk gehandicapten.

Het doel van Bornia is:
'De cliënten zo helpen, dat zij in het dagelijks leven zo min mogelijk worden beperkt door hun handicap. Met andere woorden: het leven zo draaglijk mogelijk maken voor mensen met beperkingen.'

Revalidatiecentrum Bornia heeft een polikliniek, een kliniek voor volwassenen en een speciale kliniek voor kinderen en jongeren. De nadruk ligt op zorg en behandeling, maar er is ook plaats voor onderzoek en onderwijs. Bij Revalidatiecentrum Bornia leren deze mensen om te gaan met hun handicap. Het zijn mensen die lichamelijk gehandicapt zijn en mensen die door een ziekte of ongeluk tijdelijk gehandicapt zijn. Bij Revalidatiecentrum Bornia werken ongeveer 400 medewerkers die er alles aan doen om het revalidatieproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Gemiddeld zijn er 350 cliënten tegelijkertijd onder behandeling. De laatste tijd heeft Revalidatiecentrum Bornia te kampen met problemen. Die zijn vooral van financiële aard.

De oorzaken zijn:
• Bij verschillende afdelingen is het financieel beleid niet goed geweest. Men heeft teveel en te gemakkelijk allerlei hulpmiddelen en andere zaken aangeschaft.
• Het zorgstelsel is veranderd en daarmee ook de subsidiëring van het centrum. Dat net in een periode dat men aan het verbouwen was. Die verbouwing heeft te maken met het Opleidingscentrum dat er is gekomen voor de revaliderende cliënten. In dat opleidingscentrum kunnen cliënten opgeleid worden voor een nieuwe baan. Hiervoor zijn al twee loopbaanadviseurs en een studievoorlichter aangenomen. Maar hun salarissen worden niet gedekt door de subsidie Revalidatiecentrum Bornia ontvangt. De directie wil hen niet ontslaan. Tenslotte kan Revalidatiecentrum Bornia zich onderscheiden van andere revalidatiecentra door zo'n opleidingscentrum. En zeker nu zorgverzekeraars nieuwe contracten met hulpverlenende instellingen gaan maken, is dat nodig.

Het gevolg van deze financiële problemen is dat men met veel minder mensen het werk moet gaan doen. De directie wil dat alle medewerkers hun steentje bijdragen aan een oplossing van dit probleem.