Technologie

Welkom bij de Technologie site voor het Sondervick College

Kies voor leerjaar 3 of leerjaar 4 en ga naar het project waar je mee moet starten of bent gebleven.

Algemene informatie

Op school hebben we clusters voor Techniek, Economie en Zorg en Welzijn.
De taken 1 en 2 zijn voor alle clusters gelijk, dit zijn taken die iedereen individueel moet verwerken in zijn of haar verslag
Daarna ga je verder met de taken 3 en 4.

• De taken 3a en 4a zijn voor de sector Techniek
• De taken 3b en 4b zijn voor de sector Economie
• De taken 3c en 4c zijn voor de sector Zorg en Welzijn

Let op: In de derde klas wissel je telkens van cluster, zodat je ze alle drie hebt gehad. Je moet officieel nog kiezen voor een sector. Door de wisseling kijk je ook eens naar de andere sectoren en kun je betr je sectorkeuze maken. Het vierde project kies je weer inde sector die je hebt gekozen voor de vierde klas. In de vierde klas maak je alleen het cluster van de sector waarin je zit. Je wisselt dan niet meer.
Taak 5 en 6 zijn weer voor alle clusters gelijk.
De werkkaarten vul je in aan het einde van elke opdracht.
Let op: sla de Word, Access, Excel- en PowerPointbestanden altijd eerst op met je eigen naam achter de bestandsnaam. Ze zijn belangrijk voor je portfolio en dus je punten.

knopje-okermenuknopje Inleiding op de projecten voor de docent maar ook voor de leerling. Lees dit goed, dan begrijp je al veel!

vergaderruimte